خبرتازه: حمله انتحاری در یک مسجد در پکتیا

حمله کننده انتحاری مواد همراه اش را در مسجدی در شهرگردیز مرکز ولایت پکتیا منفجر کرده است.

رازمحمد مندوزی، فرمانده پولیس پکتیا کشته شدن 20 تن وزخم برداشتن بیش از 30 تن دیگر دراین رویداد را تایید می کند.

وی می گوید که انتحار کننده خودش را در میان نمازگزارانی‌که برای ادای نماز جمعه گردآمده بودند منفجر ساخته است.

تاکنون مسؤولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته است

Source Ariana news

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>