جنرال دوستم یک همبازی دوران کودکی و مخالف سیاسی‌اش را لت‌و‌کوب کرده است

اطلاعات روز: روز جمعه (۵ قوس) زمانی که هزاران نفر مشغول تماشای یک مسابقه‌ی سرگرم‌کننده در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بودند، ناگهان جشن موسیقی و مسابقه‌ی بزکشی که جنرال دوستم برگزار کرده بود به یک جنجال بزرگ دو رقیب سنتی جامعه‌ی ازبیک تبدیل شد.

احمد ایشچی که همبازی دوران کودکی جنرال دوستم بوده است، پس از درخواست جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان برای پیاده شدن از اسبش و رفتن پیش او که در آن لحظه روی کَوچ تکیه زده بود، از جنرال درخواست می‌کند که من از اسب پایین می‌شوم شما از کَوچ.

جنرال از کَوچ بلند می‌شود و چند قدمی برمی‌دارد، و احمد ایشچی که از بنیانگذاران حزب جنبش ملی و زمانی معاون این حزب بوده از اسبش. پس از دو دقیقه صحبت دو رفیق کودکی و رقیبان سیاسی، جنرال دوستم با مشت به‌صورت ایشچی می‌کوبد و ایشچی که به‌قول پسرش موزه‌ی مسابقه به پایش بود به زمین می‌افتد و سپس محافظان جنرال دوستم احمد ایشچی را در انظار حدود ۵ هزار تماشاچی لت‌وکوب می‌کند و جنرال دوستم با ماندن پاهایش روی سینه‌های رفیقش حرف‌های خشم‌آگینی به او می‌گوید. پس از مدتی، در ساعت ۳ بعد از ظهر جمعه احمد ایشچی توسط محافظان جنرال دوستم توسط یک موتر منتقل می‌شود و بابر ایشچی می‌گوید که پدرش حالا در خانه‌ی جنرال دوستم است.

یک منبع که به‌قول خودش برای حل مشکل موجود میان ازبیک‌ها تلاش می‌کند به اطلاعات روز می‌گوید که «جنرال دوستم در روز جمعه که یک روز سرگرم‌کننده و تفریحی بود، هنگام آوازخوانی یک آوازخوان محلی در محفل گریست و بسیاری‌ها گمان می‌کنند که او آن روز غیرعادی بود».

بابر ایشچی فرزند احمد ایشچی که عضو شورای ولایتی ولایت جوزجان است به اطلاعات روز گفت: «جنرال دوستم و پدرم از زمان‌های بسیار سابق به‌ویژه در زمان حکومت نجیب‌الله اختلاف‌نظرهای جدی با هم داشتند. و سال‌هاست که پدرم هیچ فعالیت سیاسی و حزبی ندارد. اما اتفاقی که در مراسم مسابقه‌ی بزکشی رخ داده است، برای همه‌ی ما تکان‌دهنده است. پدرم لت‌وکوب شده و سپس به خانه‌ی جنرال دوستم منتقل می‌شود».

Read More...