پارلمان افغانستان: بودجه کافی وجود دارد اما دولت حقوق و تدارکات نظامیان را پرداخت نمی‌کند

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان گفت: نیروهای پلیس طی چند ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند و مواد غذایی آنها نیز توسط دولت قطع شده است.

وی تاکید کرد که بودجه کافی برای پرداخت حقوق و حمایت تدارکاتی از نیروهای پلیس وجود دارد بنابراین اقدامات دولت هیچ توجیهی ندارد.

روزنامه «مسیر» نیز تصریح کرد که بسیاری از واحدهای پلیس در مناطق تحت درگیری در ولایت‌های ناامن نزدیک به پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده است.

فساد اداری در نهادهای امنیتی افغان در دوران حکومت وحدت ملی افزایش یافته است و در برخی از موارد نیروهای امنیتی افغان برای امرار معاش مجبور به فروش تسلیحات خود هستند.

پیش از این نیز نهادهای دیدبان از فساد اداری در نهادهای امنیتی افغان بویژه وزارت کشور افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.

Read More...

نام نزدیک به ۳۰۰ سرباز خیالی از فهرست پولیس فراه حذف شدند

مقامات پولیس فراه خبر داده که نام ۲۹۱ سرباز و افسر خیالی را از فهرست پولیس این ولایت حذف کرده اند.

به گفته مسئولان، با استفاده از این فهرست سربازان و افسران خیالی ماهانه تقریبا چهار میلیون افغانی به جیب فرماندهان محلی پولیس این ولایت میرفته است.

فضل احمد شیرزاد، فرمانده پولیس فراه گفته است که پیش از این بنام این سربازان معاش دریافت شده و پس از حذف نام آنها اصلاحات در صفوف پولیس این ولایت ادامه خواهد یافت.

مسوولان پولیس در حالی از وجود سرباز و افسر خیالی در صفوف پولیس خبر میدهند که در کمتر از ده ماه گذشته حدود دوصد سرباز امنیتی در حمله طالبان مسلح به پاسگاه های امنیتی فراه کشته و زخمی شدند.

Read More...