تازه‌ترین خبرها تأخیر در تمدید پیمان‎ها استخراج کننده‎گان سنگ را نگران کرده است افغانستان نوشته شده توسط صمیم فرامرز ۱۲ سنبله ۱۳۹۶ – ویرایش شده در تاریخ: ۱۲ سنبله ۱۳۹۶ پشتیبانی قاطع هواپیماهای نیروهای افغان را دو برابر می‎سازد

مأموریت پشتیبانی قاطع از دو برابر شدن شمار هواپیماهای نیروهای هوایی افغانستان تا سه یا چهار سال آینده خبر می‎دهد.

فیلیپ استیوارت، فرمانده آموزش، مشوره دهی و کمک نیروهای هوایی مأموریت پشتیبانی قاطع در یک گفت وگو با طلوع‎نیوز، می گوید که برای دو برابر ساختن شمار هواپیماهای نیروهای هوایی افغانستان هفت میلیارد دالر هزینه می‎شود.

با این همه، این جنرال تأکید می ورزد که نیروهای هوایی کشور به گونۀ باور نکردنی باسرعت به پیش می روند.

فیلیپ استیوارت در این باره افزود: «برای درست کردن نیروهای هوایی از صفر، زمان زیادی در کار است. نیروهای هوایی افغانستان، به گونۀ باورنکردنی باسرعت به پیش می روند و این کار در شرایط جنگ انجام می شود. من فکر نکنم که در هیچ جای دنیا یک نیروی هوایی در شرایط جنگ، از صفر درست شده باشد.»
وی در ادامه بیان داشت: «انتظار ما از نیروهای هوایی کشور این است که به گونۀ کامل حرفه یی، توانا، پایدار و مستقل شوند. هدف ما همین است که افغانان خودشان حمله های هوایی را انجام دهند تا ما ناگزیر نشویم در اینجا بمانیم.»

Read More...