داعش سلاح شیمیایی در اختیار دارد و از آن استفاده می کند

یک مقام امریکایی اعتراف کرده است که گمانه هایی وجود دارد که داعش در عراق و سوریه دست به ساختن سلاح شیمیایی زده و از آن به تکرار استفاده کرده است.

Read More...