امنیت و توسعه افغانستان: هنوز هم امید و اضطراب کنار هم قرار دارند

کنفرانس «بی‌ثباتی سیاسی افغانستان در پاییز سال 2016: تهدیدات برای این کشور و کشورهای منطقه» از سوی مرکز «لف کومیلوف» در شهر مسکو پایتخت روسیه در سالن کنفرانس‌های هتل «آرارات پارک» برگزار شد.

Read More...