رئیس اجراییه: افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است

عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر جنوای سویس، گفت که افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است. آقای عبدالله روز دوشنبه، 7 حوت که در سی‌وهفتمین نشست این شورا سخنرانی می‌کرد، افزود که خوشبختانه رابطه‌ای با دادگاه بین المللی کیفری در دو سال گذشته ایجاد شده است و حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است. رئیس اجراییه اضافه کرد، حکومت وحدت ملی معتقد است که حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت بخش‌های جداناپذیر حکومت‌داری خوب برای دست یافتن به صلح، توسعه و حقوق بشر است.

دادگاه جزایی بین‌المللی چند هفته پیش اعلام کرده بود که در پی کاروزار ثبت انترنتی شکایت از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان، 1.17 میلیون شکایت را دریافت کرده است. هنوز مشخص نیست که این دادگاه سارنوال‌های خود را به افغانستان می‌فرستد یا خیر.

گروه عدالت انتقالی بعد از نشر این گزارش نیز از دولت خواسته بود که زمینه‌ حضور سارنوالهای دادگاه جزایی بین‌المللی را مهیا کند.

آقای عبدالله همچنین در قسمتی دیگر از سخنان خود در مورد عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که افغانستان به این نهاد سازمان ملل که مسوولیت تقویت، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر را در سطح جهان و رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر را به عهده دارد اهمیت فراوان قایل است.

Read More...