در افعانستان کتاب نویسنده مشهور روسیه انتشار شده است

سال جاری فوریه ماه در افغانستان با نشر کابلی “واژه” کتاب “ساکایی های نو” نوشته با قوم شناس و نویسنده روسی آقای پاول زاریفولین به زبان فارسی انتشار شده بود.

آقای قاسم فرزام، مسئول نشر “واژه” ذکر کرد که این اولین کتاب نویسنده روسی زبان است که انتشار شده است.

به حرفهای آقای فرزام، “مطالعه کتاب روسی زبان در مورد ساکایی ها و میراث آقای لو گومیلو یک تجربه ای خوبی بود: در آن هم موضوع ریشه ها مردم اوراسیا تعریف میشود و هم آینده تمدن فضایی.

شعار موسسه ما این است که “احیای میراث مکتوب و توسعه‌ی فرهنگ و دانش” و به همین دلیل تصمیم گرفتیم با آقای زاریفولین هماهنگ کنیم. نتیجه عالی رسیدیم و علاقه داریم کتاب دیگر همین نویسنده را انتشار کنیم.

امروز در بازار کتابی افغانستان کمبود ادبیات با کیفیت وجود دارد و ما سعی و کوشش میکنیم ادبیات متنوع انتشار کنیم. خوشحالیم که با این نمونه میراث فرهنگ روسیه آشنا شدیم”.

Read More...