برگزاری سومین دور گفتگوی های غیر رسمی صلح در ترکیه

سومین دور گفتگوی‌های غیر رسمی صلح میان مقامات دولت و طالبان در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، در این گفتگوها از سوی دولت همایون جریر و عباس بصیر، مشاورین رئیس جمهور حضور داشته و گفته‌اند که این گفتگوها به هدف زمینه‌ سازی برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح بین گروه طالبان و دولت افغانستان، راه اندازی شده است.

در این گفتگوهای غیررسمی، چهار عضو گروه طالبان که گفته می‌شود از اعضای رهبری این گروه بوده اند، حضور داشته‌اند.

همایون جریر، مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور غنی به رسانه‌ها گفته که در این گفتگوهای مقدماتی و غیر رسمی، نتایج خوبی در راستای تفاهم برای آغاز گفتگوهای رسمی به دست آمده است.

همچنین هردو جانب گفتگو کننده با فرستادن اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفته‌اند که این مذاکرات کاملا افغانی بوده و هیچ مقام خارجی در آن حضور نداشته است.

Read More...