شورای عالی صلح منتظر پاسخ رسمی طالبان در مورد پیشنهاد صلح حکومت است

شورای عالی صلح می گوید، طالبان شاخه به رهبری ملا هیبت الله تا اکنون به پیشنهاد های صلح کابل پاسخ رسمی نداده اند اما پاسخ طالبان شاخه ملا رسول مثبت بوده است.

نشست روند کابل، پیشنهاد های بی پیشینه به طالبان برای آغاز مذاکرات صلح داد اما با گذشت چهار روز هنوزهم این گروه به گونه رسمی پاسخ تایید و یا رد نداده اند.

شورای عالی صلح می گوید که گروه طالبان به گونه غیرمستقیم مذاکره با دولت افغانستان را رد کرده اند اما انتقاد آنان از نبود چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اجندای پروسه کابل، نشانه مثبت به امدن این گروه به میز مذاکره است.

دین محمد، معاون شورای عالی صلح گفت: “برای شروع کردن بحث فضا باز شده طالبان جواب های غیر مستقیم داده اند که دولت را به رسمیت نمی شناسیم و حرف نمی زنیم اما چیز های مثبت هم دیده شده که گفته اند روی موجودیت خارجی ها روی آن بحث نشده است. این نزدیک می شود که راه مباحثه شروع شود.”

شورای عالی صلح خاموشی طالبان در برابر پیشنهاد صلح کابل را راه حل منازعه افغانستان نمی داند. این شورا می گوید توپ صلح در میدان طالبان قرار دارد و این گروه باید هر پیشنهادی که دارد، روی میز گفتگو بگذارد نه میدان جنگ.

Read More...