فرمانده پیشین نظم عامه افغانستان به بیشتر از ۸ سال زندان محکوم شد

دادگاهی در کابل زمری پیکان، فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه وزارت داخله افغانستان و ده سرباز پلیس را به جرم “غفلت وظیفوی” به بیش از هشت سال زندان محکوم کرد.

محمد عالم عتیق، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به بی‌بی‌سی گفت، آقای پیکان به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و فراهم نمودن زمینه کشتن یک شخص از سوی دادگاه محکوم شد.

آقای عتیق گفت که مختار پیکان، پسر آقای زمری پیکان با استفاده از وسایط و سلاح دولتی شخصی را به قتل رسانده بود و پدرش نیز در سازماندهی آن قتل همکاری کرده است.

سال گذشته وزارت داخله به منظور تحقیق در مورد قتل شخصی به اسم سهراب از سوی پسر آقای پیکان کار زمری پیکان را به تعلیق در آورد.

Read More...