‘ضرب و شتم خبرنگار طلوع توسط محافظان سرور دانش بررسی شود’

نهاد نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان “ضرب و شتم یک خبرنگار” توسط محافظان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرده و خواهان پیگیری قانونی این رویداد شده است.

مجیب خلوتگر، رئیس این نهاد به بی‌بی‌سی گفت که ضرب و شتم خبرنگاران یک امر خلاف قانون است و هیچ مقامی حق ندارد خبرنگاران را مورد خشونت قرار دهد.

یکی از خبرنگاران در کابل امروز مدعی شد که از سوی محافظان سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری لت و کوب شده است.

جمال ناصر فرهمند، خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان مدعی شد که: “وقتی که می‌خواست از خانه به دفتر برود، او و برادرش توسط محافظان آقای دانش بدون هیچ دلیل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند”.
دفتر معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان هر چند این موضوع را تکذیب می‌کند، اما می‌گوید این ادعا را پیگیری خواهد کرد.

Read More...