سیگار: دولت افغانستان برای تطبیق استراتژی مبارزه با فساد توانایی لازم را ندارد

سیگار یا بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان گزارش تازه‌ای را از وضعیت فساد اداری در افغانستان به درخواست کنگره آمریکا تهیه کرده است.

در این گزارش آمده که دولت افغانستان برای مبارزه با فساد استراتژی دارد اما توانایی لازم برای عملی کردن آن را ندارد.

گزارش تازه این نهاد، تعهد درازمدت دولت برای پایان دادن به فساد مالی و اداری را زیر سوال برده است.

سیگار می‌گوید استراتژی دولت افغانستان برای جلوگیری و از بین بردن فساد، گام مثبت است اما نواقصی دارد و با معیارهای جهانی برابر نیست.

در این گزارش آمده که در این استراتژی بر فعالیت پانزده وزارت بیشتر تمرکز شده و در مورد وزارت دفاع که بزرگترین وزارت افغانستان است، هیچ چیز گفته نشده است.

سیگار می‌گوید در استراتژی مبارزه با فساد افغانستان ۶۶ هدف اساسی تعیین شده اما شیوه‌ای برای ارزیابی پیشرفت‌ها در رسیدن به این اهداف وجود ندارد.

سیگار تایید می‌کند که دولت افغانستان دستاوردهایی داشته اما می‌گوید برای مبارزه با فساد باید اقدامات اساسی و ملموس انجام شود.

در این گزارش به دولت افغانستان توصیه شده که امنیت کسانی را که قضایای فساد را افشا می‌کنند، تامین کند و علیه کارمندان دولتی که اصول و مقررات را نقض می‌کنند، اقدام کند.

Read More...

امنیت افغانستان؛ استراتژي کابل، نقش واشنگتن

اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، چند روز قبل از طریق ویدیو کنفرانس با اشتون کارتر؛ وزیر دفاع امریکا گفتگو کردند. دوطرف در مورد ظرفیت‌های موجود نیروهای امنیتی افغانستان، پلان‌های اصلاحی و توسعه ای آینده و درس‌های آموخته شده تبادل نظر کردند.

Read More...