دو معاون سابق وزارت کشور افغانستان به زندان محکوم شدند

دادگاهی در کابل دو معاون پیشین وزارت داخله/کشور افغانستان را به جرم “سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای” هر یک به ۳۶ و ۱۸ ماه زندان محکوم کرده است.

عالم عتیق، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به بی‌بی‌سی گفت که دادگاه این افراد امروز (دوشنبه ۱۸ جدی/دی) به طور علنی برگزار شد که علاوه برآنان، چهار نفر دیگر نیز در پیوند به این پرونده محاکمه شدند.

به گفته او، مرتضی رحیمی، معاون سابق وزارت کشور به ۳۶ ماه و واسع رووفی، معاون پیشین دیگر این وزارت‌خانه به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند.

آقای عتیق اضافه کرد که نوید‌الله بخشی، رئیس تدارکات وزارت کشور و سه کارمند دیگر این وزارت‌خانه نیز به ترتیب ۳۶ و ۱۸ ماه زندان محکوم شدند.

Read More...