فرمانده نیروهای ویژه پکتیکا در شهر کابل ترور شد

وزارت امور داخله تایید نموده است که عزیز الله کاروان فرمانده نیروهای ویژه پکتیکا شام روز پنجشنبه در پارک فردوسی شهر کابل از سوی طالبان ترور شده است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: “در حمله که به قصد ترور کاروان انجام شده، سه غیر نظامی نیز زخم برداشته و یکی از اعضای خانواده این فرمانده نیز جان باخته است.”

شاهدان رویداد ادعا میکنند که طالبان پس از این حمله شعار های الله اکبر در میان پارک سردادند ولی پولیس موفق به دستگیری آنها نشده اند.

آقای دانش افزود: “تیم پولیس کابل تحقیقات همه جانبه خود را آغاز کرده و این هم بعید نیست که در پی این نوع حملات، دشمنان قسم خورده افغانستان است.”

Read More...