دولت با گرفتن 4 جنگنده زنبورك خوشحال نشود

نیروهای نظامی بین المللی پس از سپردن مسؤولیت های امنیتی به قوای افغان، حمایت هوایی از این نیروها را متوقف کردند و به گفته وی این اقدام سبب شد تا قوای امنیتی افغان در برابر حملات مسلحانۀ تروریستی، ضعیف ظاهر شود.

مقامات افغانسان می گویند: “یکی از عواملی که تلفات زیادی را ما متقبل شدیم، عدم حمایت قوای هوایی بود. قوای هوایی نیروهای زمینی را در جنگ ها حمایت درست کرده نمی توانستند. هلیکوپترهایی که ما از آن استفاده می کردیم، کافی و جوابگوی نیازمندی های نیروهای زمینی در میدان جنگ نبودند.”

کارشناسان مسایل نظامی نیز می گویند که واگذاری مسؤولیت های امنیتی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی، اگرچه یک نیاز جدی برای کسب استقلال نظامی و امنیتی افغانستان و گامی در جهت خودکفایی ملی بود؛ اما در شرایطی که فقط نیروهای زمینی افغانستان، فعال بودند و در میدان های جنگ عملا از پشتیبانی نظامی و حتی لجستیکی هوایی بهره ای نداشتند، این یک خطای راهبردی و استراتژیک بود.

فرماندهان نظامی و مسؤولان امنیتی کشور در آن زمان باید به این مهم توجه می کردند و یکی از پیش شرط های اصلی انتقال مسؤولیت های امنیتی را تجهیز و تقویت همزمان بازوی هوایی کشور قرار می دادند.

جالب اینجاست که در این میان، نیروهای خارجی می دانستند که با توجه به توانایی های محدود نیروهای زمینی و عدم دسترسی آنها به سلاح های سنگین و دوربرد، برخوردار نبودن آنها از حمایت هوایی، یک خلأ جدی است؛ اما هرگز به آن توجه نکردند و همین امر به برتری تروریزم و تحمیل تلفات سنگین و خونین بر نیروهای امنیتی کشور انجامید.

در همین حال، امریکا روز جمعه، چهار فروند طیاره جنگی A-۲۹ را به وزارت دفاع ملی تسلیم داده و گفته است که در آموزش خلبان های افغان نیز به افغانستان کمک می کند.

کارشناسان ضمن استقبال از این «کمک» امریکا می افزایند که این «کمک» کمکی به بهبود وضعیت نیروهای امنیتی در زمین نخواهد کرد؛ زیرا هواپیماهایی اهدایی، مدل های بسیار عقب مانده و قدیمی متعلق به جنگ جهانی اول هستند!

آنها می گویند که در عصر اف ـ۱۶ و بی- ۵۲ و اف- ۳۵ و میگ ۲۹ و سوخو ۲۵ـ ۳۵ و آبرامز و تی ۹۰ و میرکاوا و صدها نوع هواپیما و موشک و تانک و نفربر دیگر، هواپیماهای متعلق به دوران جنگ جهانی اول، آنهم فقط ۴ فروند نمی تواند پاسخگوی نیروهای امنیتی افغانستان باشد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که نیروهای هوایی افغانستان که اکنون نیازمند هواپیماهای فرسوده متعلق به جنگ جهانی اول شده است، در زمان روس ها و سه دهه پیش، با داشتن تی- ۷۲ و میگ- ۲۹ و سوخو و اسکاد و لونا یکی از قدرتمندترین ارتش های نظامی در منطقه بود.

با این حساب، دست کم در ظاهر امر، می بایست میان «بود» و «باید» نیروهای هوایی کشور، یک تناسب معقول و قابل قبول برقرار شود و دولت افغانستان هم با گرفتن 4 طياره زنبورك خوشحال نشود.
.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>