617 زندانی از ایران به افغانستان منتقل شده است

رئیس جمهور غنی اعلام کرده که بر اساس توافق‌نامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان، 617 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شده است.

آقای غنی دیروز، چهارشنبه 18 دلو، در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که این زندانیان باقی مراحل قضایی خود را بر اساس قوانین افغانستان، سپری خواهند کرد.

او افزوده که هنوز 5124 زندانی افغان در زندان‌های ایران بسر می‌برند و بر اساس توافق‌نامه، تمام آنها، در مراحل مختلف، به افغانستان منتقل خواهند شد.

افغانستان و ایران توافق‌نامه تبادیل زندانیان را در سال 1385 خورشیدی امضا کردند که بر اساس آن، زندانیان دو کشور برای سپری کردن مدت حبس باقی مانده، به کشورهای خودشان منتقل می‌‎شوند.

Read More...