نفوذ آی اس آی به دانشگاه ولایت ننگرهار و بالا بردن پرچم داعش

استخبارات پاکستان با سربازگیری از میان دانشجویان دانشگاه ننگرهار در صدد عملی‌کردن برخی از اهداف خویش می‌باشد. شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند: نفوذ روز افزون آ‌ی‌اس‌آی پاکستان در درون دانشگاه‌های افغانستان برای سربازگیری از دانشجویان آغاز شده و این مساله برای افغانستان بسیار خطرناک و یک فاجعه است.

در کنار استخبارات پاکستان برخی از استادانی که در کشورهای عربی تحصیل کرده اند نیز در سازمان دهی این گونه تظاهرات نقش دارند.

برخی از استادان که دیدگاه افراطی شان در میان مردم خریدار چندانی ندارد، از طریق دانشجویان می‌خواهند نظریات شان را عملی سازند.

Read More...