وزارت مهاجرین: در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۸ بیش از صد هزار تن بیجا شده اند

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از یک صد هزار تن در کشور از خانه های شان بیجا شده اند.

یافته های وزارت مهاجرین نشان میدهد که کندز، بغلان، فاریاب، سرپل، ننگرهار، هلمند و فراه بیشترین رقم بیجا شده گان داخلی را از بهر ادامه جنگ های نفس گیر دارد.

مهر خدا صبار، رییس بیجا شده گان وزارت مهاجرین گفت: “عوامل بیجا شده گی بیشتر نا امنی بوده و نا امنی سبب شده که مردم خانه های شانرا ترک کنند و میزان بی جا شده گی دو تا سه درصد جمعیت افغانستان میشود که امسال بی جا شده اند.”

در همین حال شماری از خانواده های که به اثر نبرد ها بی جا شده اند وضعیت شانرا فاجعه بار عنوان میکنند.

Read More...

نگرانی سازمان ملل از آمار بیجا شده گان در افغانستان

سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل ادامه نا امنی ها در دو ماه گذشته حدود بیست هزار شهروندان افغانستان از محلات شان بیجاه شده اند.

اما وزارت امور مهاجرین می گوید تلاش برای حمایت این افراد جریان دارد .

مهر خدا صبار، رییس امور بیجاه شدگان وزارت مهاجرین گفت: “مشکل این است که زمانی که ما به نیازمندان کمک می کنیم، کسانی دیگر نیز خواستار کمک می شوند. به هر حال ما در تلاش حمایت این افراد هستیم.”

همزمان با این، حکومت آلمان در گزارش تازه اش وضعیت افغانستان را تیره عنوان کرده است.

موثریت ناکافی ادارات دولتی و نیروهای امنیتی، تشدید حملات گروه‌ های طالبان و داعش، فساد اداری گسترده در ادارات دولتی، افزایش فقر و بیکاری، آواره گی و مهاجرت از موارد عمده این گزارش است.

قرار است روز چهار شنبه کابینه آلمان در مورد این گزارش رایزنی کند.

Read More...