برنامه ثبت ملکیت‌های شخصی در کشور آغاز شد

برنامه ثبت ملکیت‌های شخصی با توزیع اسناد ملکیت به شماری از شهروندان ولایت هرات در جنوب غرب کشور توسط رئیس جمهور غنی، آغاز شد. آقای غنی دیروز، شنبه 5 حوت، در همایشی که با حضور مسئولان و بزرگان چهار ولایت زون غرب کشور برگزار شده بود، به 6 نفر از شهروندان هرات سند ملیکت زمین در ساحات غیرپلانی شهر هرات، توزیع کرد.

رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در این همایش غاصبان زمین را”حلقه خبیثه” خواند و گفت که حکومت تلاش دارد تا با توزیع سند ملکیت زمین در بخش‌های غیرپلانی، جلو غصب زمین را بگیرد. او افزود: تعهد ما برای شما این است که جایدادهای شما را مصون می سازیم. آقای غنی گفت هنگامی که یک حکومت عادل وجود داشته باشد، هرفرد حق ملکیت را خواهد داشت. او هم چنان تاکید کرد که هرفرد یک کاشانه امن باید داشته باشد. در همین حال جواد پیکار، رییس عمومی اراضی در ولایت هرات می ‎‌گوید تا اکنون ۴۰۰ هزار خانواده را در هشت شهر ثبت کرده اند و تا سال ۲۰۱۸ برنامه دارند تا ۷۰۰ هزار خانواده را به ثبت برسانند.

آقای پیکار هم‌چنان تاکید کرد که تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیون خانواده سند ملکیت داده خواهد شد که این می تواند زمینه اصلاحات و اعتمادسازی را فراهم سازد.

Read More...