افزایش تنش‌ها میان حزب جمعیت و جنبش

تنش‌های مسلحانه میان هوادران حزب جمیعت اسلامی و جنبش ملی در بخش‌های شمال کشور باشنده‌گان این بخش‌ها را بسیار نگران ساخته‌است.

نماینده‌گان و باشنده‌گان این بخش‌ها می‌گویند که طالبان از تنش‌ها میان این دو حزب بهره‌برداری می‌کنند و حضورشان را در این بخش‌ها گسترش داده‌اند.

در تازه‌ترین درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های وابسته به جمعیت اسلامی و حزب جنبش ملی اسلامی چندین تفنگ‌دار در ولایت فاریاب از هر دو طرف و سه غیرنظامی کشته شدند.

این دو حزب را یکی معاون اول رییس‌جمهور رهبری می‌کند و دیگرش را وزیر امور خارجۀ افغانستان.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید: «مهم نیست اینان مربوط که استند؛ اما کسانی که دست به خشونت می‌زنند و باعث آزار و اذیت مردم می‌شوند هر کسی که باشند باید مورد پیگرد قرار بگیرند.»

گفته می‌شود که طالبان از این تنش‌ها بهره‌برداری کرده‌اند و بخش‌هایی از ولسوالی المار را تصرف کرده‌اند.

سخن‌گویان هر دو حزب یکدیگر را به مسلح‌سازی افراد در این ولایت متهم می‌سازند و می‌گویند که از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفانش کار می‌گیرند.

Read More...