آیا ملا هیبت الله رهبر طالبان واقعا کشته شده است؟

رسانه‌ها گزارش می‌دهند که ملا هیبت‌الله، سومین رهبر گروه طالبان به دلیل مسمومیت کشته شده‌است.

رسانه‌ها با استناد از نامه‌یی که به گروه تروریستی داعش منسوب شده، ادعا می‌کنند که ملا هیبت‌الله آخندزاده پس از اختلاف‌هایی که میان رهبران طالبان به وجود آمده، از سوی دوستانش مسموم گردیده‌است.

در همین حال منابع در در حکومت به تلویزیون یک گفته‌اند که هیبت‌الله آخندزاده ماه‌ها شده که ناپدید است و حتا در مناسبت‌ها نیز تا اکنون پیامی نداده‌است.

منبع با خودداری از افشای نامش گفته‌است که غیابت دوام‌دار رهبر گروه طالبان نشان می‌دهد که ممکن است به او آسیب رسیده باشد.

اما در نامه‌یی که منسوب به گروه دولت اسلامی یا داعش شده، گفته شده که از مدتی به این‌طرف میان رهبران غلام و نااهل طالبان بر سر تقسیم مادیات و قوم‌پرستی اختلاف‌های شدیدی به وجود آمده و در نتیجه هیبت‌الله رهبر این گروه، توسط دوستانش مسموم گردیده‌است.

Read More...