یک ژنرال به اتهام ‘اختلاس صد میلیون افغانی’ بازداشت شد

مقامات دادستانی کل افغانستان از بازداشت یک ژنرال وزارت داخله/کشور خبر داده‌اند.

جمشید رسول، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید اتهام این ژنرال اختلاس صد میلیون افغانی (حدود یک و نیم میلیون دلار) است.

به گفته وی، بررسی پرونده این ژنرال جریان دارد و خودش تحت توقیف است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان باری از وزارت داخله به عنوان قلب فساد در نهادهای امنیتی این کشور یاد کرده بود.

Read More...