علمای افغانستان: حضور نظامیان خارجی مانع اصلی صلح است

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، شماری از علمای طی نشستی در کابل حضور نیروهای خارجی در افغانستان را عامل اساسی ادامه جنگ در این کشور عنوان کردند.

آنها از طالبان خواستند تا آتش‌بس با دولت افغانستان را تمدید کنند و با میانجی‌گری علما گفت‌وگوهای صلح را نیز آغاز کنند.

علمای افغانستان تاکید کردند؛ آتش‌بس اخیر نشان داد که دو طرف از جنگ خسته شده‌اند. حضور نظامیان خارجی تنها عامل جنگ است بنابراین نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند.

Read More...