نگاه دوگانه به داعش از شرق تا غرب

در این اواخر هر رویداد تروریستی یا شبه تروریستی که در غرب واقع می شود، بی درنگ به داعش، نسبت داده می شود. اندکی بعد، یک حساب کاربری گمنام به نمایندگی از داعش در یکی از شبکه‌های اجتماعی که مستقیما تحت نظارت سازمان های امنیتی غربی هستند، مسؤولیت رخداد را بر عهده می گیرد.

این تمام ماجرایی است که امروزه عرصه زندگی را برای مسلمانان در غرب تنگ کرده و بسیاری از شهروندان بومی غرب، همسایگان مسلمان خود را تهدیدی بالفعل تصور می کنند، مساجد چیزی شبیه اردوگاه آموزش «تروریست» است و صدای اذان، فراخوانی آشکار به خشونت علیه دیگری!

با این حساب، به نظر می رسد میان داعش و پروژه‌ اسلام ‌‌هراسی در غرب، یک ارتباط ظریف و مدیریت ‌‌شده وجود دارد.

Read More...