ایتالیا 120 میلیون یورو به بخش دفاعی و امنیتی افغانستان کمک می‌کند

نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه کشور گفته گفته که کشورش برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، 120 میلیون یورو کمک خواهد کرد.

به گزارش پژواک، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه در ديدار با البرتو پیری نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان، روى همکارى هاى دوجانبه منجمله تعهد جدید همکاری ۱۲۰ ملیون یورویی ایتالیا با نیروهای ملی، دفاعی و امنیتی افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

به نقل از اين خبرنامه، اين ديدارپیش از چاشت دیروز، درحاشیه نشست دوم پروسه کابل، در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری انجام شد.

در خبرنامه آمده که در این ملاقات، دو طرف در باره دیدگاه افغانستان برای صلح، اهمیت حمایت جامعه جهانی از تلاش‌های صلح دولت افغانستان، ضرورت قطع حمایت‌ها در منطقه از گروه‌های تروریستی و همکاری‌های دوجانبه، منجمله تعهد جدید همکاری ۱۲۰ ميلیون یورویی ایتالیا با نیروهای ملی، دفاعی و امنیتی افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

Read More...