با مرگ ملاعمر، چین یکی از متحدان خود را از دست داد

گفته می شود که ملاعمر ضمانت توافقات مهم را به کشور چین داده بود. پیکنگ هم وی را یک رهبر می پنداشته که در موجویت او فرصت صلح میان طالبان وحکومت افغانستان بیشتر دیده می شد.

طبق نوشته “لنتا. رو”، در طول حضور نیروهای شوروی در افغانستان، چینی ها به مجاهدین از طریق واخان راهرو پاکستان سلاح عرضه می کرد. تا اینکه در سال 1990 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان بیرون شد و دولت نجیب الله سقوط کرد.

“میانجیگر چین با طالبان” عنوان یک مطلبی است که از سوی بعضی نشریات خارجی در اشاره به تائید خبر مرگ ملا محمد عمر نشر شده بود.

طبق نوشته های آنان، خبر مرگ ملا محمد عمر پیامد های ناگواری برای طالبان داشت، اما این مرگ یک بازندۀ دیگرهم داشت که آن “چین” است.

Read More...