در مسکو برگزار شد؛ بررسی اوضاع امنیتی افغانستان و فعالیت های تروریستی داعش در آسیای میانه

با برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مسکو پایتخت روسیه، اوضاع امنیتی افغانستان، و همچنین فعالیت های تروریستی داعش در کشورهای آسیای میانه به بررسی گرفته شد.

در این کنفرانس تعداد زیادی از روزنامه نگاران، کارشناسان، نمایندگان سازمان های علمی و دیپلمات ها از کشورهای افغانستان، تاجیکستان، و روسیه حضور داشتند.

Read More...