آیا لویه جرگه را داروی همه امراض برای ملت افغانستان می شود نامید؟

نویسنده: آنا کورولوسکایا، مرکز او گومیلو در افغانستان
مترجم: موسی نجفی

اولین بار لویه جرگه (شورای همه آفغانی که عبارات است از نمایندگان همه ملل، عشایر و گروهای اجتماعی دیگر) سال 1441 میلادی در سرزمین افغانستان معاصر برای حل مشکلات مربوط به محاجرت چندین عشایر پشتونی از کندهار به پیشاور بر گذار شده بود. و فقط بعد از هشتاد سال کریستوفور کلومبوس قاره آمریکای شمالی رسید و حیج طرح و پروژه ایالات متحده آمریکا آن زمان واقعا وجود نداشت.

Read More...