وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش با سه مقام دیگر ارتش برکنار گردیدند

وزیر دفاع ملی، رییس ستاد ارتش و سه‌تن از مقام‌های ارشد ارتش ملی از مقام‌های‌شان برکنار گردیده‌اند.

منابع در حکومت می‌گویند عبدالله حبیبی وزیر دفاع، قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش و سه فرمان‌دۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین در پیوند به حملۀ اخیر به این قول اردو در مزار برکنار گردیده‌اند.

این مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان استعفانامه‌های‌شان را به رییس جمهور تسلیم کرده‌اند و محمد اشرف غنی نیز آن را پذیرفته‌است.

این در حالی‌ست که حملۀ مرگ‌بار اخیر بالای قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ولایت بلخ، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته‌است.

پیش از این گفته شد که قرار است سران سکتورهای امنیتی از سوی مجلس نماینده‌گان به خاطر پاسخ‌گویی در این مورد استجواب گردند.

Read More...