وزارت دفاع: هراس‌افگنان از ۴۵ هزار مدرسۀ پاکستان به افغانستان می‌آیند

سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که جنگ‌جویانی از ۴۵ هزار مدرسه در پاکستان، پس‌از مسلح‌شدن، برای نبرد به افغانستان فرستاده می‌شوند.

بر بنیاد گفته‌های وزارت دفاع ملی، شماراین مدرسه‌ها به ۴۵ هزار می‌رسد. دانش‌آموخته‌گانی هم از این مدرسه‌ها به جنگ افغانستان فرستاده می‌شوند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، می‌گوید: «در پاکستان ۴۵ هزار مدرسه در اطراف سرحد و خیبر پشتون‌خواه استند. اینان یک یک نفر را در یک ماه روان کنند، ۴۵ هزار نفر می‌شوند؛ کمک می‌شوند؛ سلاح داده می‌شوند و تجهیز می‌شوند و سپس به افغانستان روان می‌شوند.»

به راستی، تمامی این مدرسه‌ها فعالیت‌های هراس‌افگنانه آموزش می‌دهند؟

Read More...