استقبال افغانستان از تحریم شش عضو طالبان و شبکه حقانی توسط آمریکا

رگ ریاست جمهوری افغانستان از تحریمات تازه آمریکا بر شماری از اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی استقبال کرده است.

وزارت دارایی آمریکا روز گذشته تحریمات تازه بر چهار عضو گروه طالبان و دو عضو شبکه حقانی را اعلام کرده است.

فهرست این افراد شامل عبدالقدیر بصیر، عنایت الله، حفیظ محمد پوپلزی و عبدالصمد ثانی از گروه طالبان و گلا خان حمیدی و فقیر محمد از شبکه حقانی می‌باشد.

به اساس معلومات وزارت دارایی آمریکا، عبدالصمد ثانی و فقیر محمد اتباع پاکستان و بقیه اتباع افغانستان هستند.

Read More...