در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در بلخ ۸ تن جان باخته و بیش از ۳۰۰ منزل تخریب شده اند

مقام های محلی میگویند که از اثر جاری شدن سیلاب در ۶ ولسوالی ولایت بلخ ۹ تن جان باخته و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است.

شجاع الدین شجاع معاون والی بلخ اظهار نمود که آمارهای ابتدایی نشان میدهد که تنها در دو روستای ولسوالی خلم که کاملا از بین رفته، بیش از ۵۰۰ خانواده متضرر شدند و در روستای پیکاندره ولسوالی شولگره بیش از ۶۰ منزل مسکونی به صورت کامل تخریب گردیده است.

این در حالیست که ساکنان روستای اسماعیل خیل در خلم میگویند شمار خانواده های آسیب دیده از اثر سیلاب به ۱ هزار خانواده میرسد

Read More...