نگرانی وزارت معادن از استخراج منابع معدنی از سوی گروه داعش

سخن‌گوی این وزارت می‌پذیرد که در ولسوالی‌های قوش‌تیپه و درزآب این ولایت معادن فلزهای نادر و یورانیم وجود دارند و درحال حاضر وجود گروه داعش در این مناطق نگرانی‌های این وزارت را دربارۀ دست‌برد به این منابع ازسوی این گروه، افزایش داده‌است.

این درحالی‎ست که مسوولان محلی ولایت جوزجان به‌تازه‌گی پذیرفته‌اند که گروه داعش بر منابع معدنی این ولایت دست یافته‌است.

پس‌از آن‌که مسوولان محلی و اعضای شورای ولایتی جوزجان از دست‌رسی گروه داعش به منابع معدنی در ولایت جوزجان خبر داده‌اند، وزارت معادن نیز از احتمال استخراج معادن در ولسوالی‌های قوش‌تیپه و درزآب جوزجان نگران است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که مخالفان مسلح دولت و گروه داعش بیشتر بخش‌های کشور را ناامن می‌سازند که درآن‌جا منابع معدنی کشور وجود دارند.

Read More...