کار ساخت بند مچلغو پس‌ از هفت سال تأخیر آغاز می‌شود

مسؤولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که یک شرکت روسی کار ساخت بند «مچلغو» را با هزینۀ بیش‌ از ۲۲میلیون دالر، آغاز می کند.

بند آب گردان مچلغو، قرار است بر دریای پکتیا ساخته شود. کار عملی پروژۀ این بند، هفت سال پیش آغاز شده بود؛ اما، سال گذشته پس از آن که شرکت پیمان کار آن نتوانست به زمان معین این بند رابسازد، پیمان آن فسخ شد.

اینک پس از یک سال، پروژۀ این بند به یک شرکت روسی واگذار می شود.

محمد حکیم غلجایی، رییس نظارت بر تطبیق پروژه‌های آب وزارت انرژی و آب، در این باره گفت: «این پروژه برای تأمین آب برای کشت در ولایت پکتیا بسیار با اهمیت است و ما تلاش داریم که به زودی کار آن از سر گرفته شود.»

این در حالی است که طرح ساخت بند مچلغو، از زمان ریاست جمهوری محمد داوود تا کنون هفت بار تجدید شده است.

Read More...