لوی سارنوالی: ممنوع‌الخروجی رحمت‌الله نبیل رفع شده‌است

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید رحمت‌الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بر اساس ادعای ریاست امنیت ملی ممنوع‌الخروج شده بود.

جمشید رسولی سخنگوی این نهاد می‌گوید که آقای نبیل در حال حاضر در بیرون از کشور به سر می‌برد.

رسولی به نقل از امنیت ملی می‌گوید که چندی پیش ریاست عمومی امنیت ملی ادعا کرده‌است که رحمت‌الله نبیل عضو رهبری جریان سیاسی محور ملی و رئیس پیشین امنیت ملی برخی معلومات استخباراتی را افشا کرده که این کار جان برخی کارمندان امنیت ملی را با خطر روبه‌رو کرده‌است.

Read More...