گزارش چهاردهمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای / تهدیدات امنیتی افغانستان؛ مسئلهای که به آن پرداخته نشد

برگزار شد، شاهد الحاق دو کشور بزرگ منطقه ای به این سازمان بود که به عقیده تحلیلگران آغازی بر تغییر نقشه سیاسی جهان خواهد بود.

چهاردهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای که در «اوفا» ی روسیه برگزار شد. شاهد الحاق دو کشور بزرگ منطقهای به این سازمان بود که به عقیده تحلیلگران آغازی بر تغییر نقشه سیاسی جهان خواهد بود.

هند و پاکستان دو رقیب قدیمی به عضویت سازمان همکاریهای شانگهای در آمدند و جمهوری آذربایجان و ارمنستان که سال هاست برسر مالکیت «قره باغ کوهستانی» با یک دیگر اختلاف دارند از مقام شریک این سازمان برخوردار شدند.

برخی از خبرگزاریها به این نکته اشاره کردند که مسکو در نشست سازمان همکاریهای شانگهای در اوفا برای تبدیل رقیب و دشمن به دوست و هم پیمان این کشورها تلاش کرده است.

نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهر اوفا پایتخت جمهوری «باشقیرستان» روسیه در ۱۸ و ۱۹ سرطان سال جای (پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ ژوئیه) برگزار شد.

در این نشست به جز رهبران شش کشور عضو (روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان) سران پنج دولت ناظر شامل جمهوری اسلامی ایران، مغولستان، هند، پاکستان و نیز جمهوری اسلامی افغانستان شرکت داشتند.

Read More...