نمایندۀ شهروندان اهل هنود در کندز کشته شد

لالا دلسوز، نمایندۀ شهروندان اهل هنود صبح پنج‌شنبه (۹ جدی) از سوی مردان تفنگ‌دار در شهر کندز کشته شد.

گواهان رویداد می‌گویند که لالا دلسوز طبیب یونانی اهل هنود و نمایندۀ مردمی اهل هنود در کندز ساعت ۹:۰۰ از سوی مردان تفنگ‌دار در نزدیک خانه‌اش با شلیک گلوله کشته شد.

به گفتۀ نزدیکان او، پنج‌سال پیش نیز در تیراندازی مردان تفنگ‌دار زخمی شده بود.

معصوم ‌هاشمی، آمر امنیت شهر کندز با تأیید این رویداد گفت که پولیس سه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرد و بررسی‌ها در این باره جریان دارد.

نعیم منگل، رییس شفاخانۀ حوزه‌یی کندز نیز کشته‌شدن لالا دلسوز را تأیید کرد.

گزارش‌ها می‌رساند که لالا دلسوز نخست زخم برداشته بود و حین بردن او سوی شفاخانه جان باخت.

Read More...