ولسوالی قلعۀ زال کندز به کنترول نظامیان افغان در آمد

وزارت داخلۀ افغانستان اعلام کرد که نظامیان افغان حوالی ساعت ۶:۰۰ صبح امروز ولسوالی قلعۀ زال کندز را از تصرف طالبان خارج ساختند.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفت که به منظور تصرف دوبارۀ این ولسوالی، عملیاتی موسم به “پامیر ۵” از سوی نیروهای امنیتی افغان پلان و راه‌اندازی گردید.

این وزارت تأیید کرد که تعمیرولسوالی، تعمیر قومندانی امنیه و بخش‌های کلیدی این ولسوالی از وجود جنگجویان طالب تصفیه شده است.

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در بیانیه‌ای گفت که عملیات تصفیۀ قلعۀ زال ساعت چهار بامداد امروز آغاز گردید.

Read More...