ارگ با عطا محمد نور به زودی به تفاهم میرسد

محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ تایید کرد که هیئت مذاکره کننده حکومت پس از چندین روز رایزنی با آقای نور حالا به تفاهم بسیار نزدیک شده اند.

این مقام محلی ولایت بلخ به آریانانیوز گفت از دو روز بدینسو رییس عمومی امنیت ملی و رییس دفتر رییس جمهور پشت درهای بسته با عطامحمد نور بارها رایزنی کرده اند.

آقای حدید افزود که سرانجام این گفتگوها نتیجه داده و هر دو جانب به تفاهم نزدیک شده اند اما مشخصا در مورد اینکه به چه نتیجه ای دست یافته اند چیزی نگفته است.

آقای نور حدود سه ماه پیش از سوی رییس جمهور غنی برکنار و به جای وی انجینر محمد داوود، یکی از اعضای دیگر حزب جمعیت، بعنوان والی بلخ مقرر گردید.

Read More...

توافق‌ نامۀ صلح توسط رییس جمهور غنی و گلبدالدین حکمتیار به امضا رسید

وافق‌نامۀ صلح میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی به رهبری گلبدالدین حکمت‌یار توسط رییس جمهور غنی و گلبدالدین حکمت‌یار به امضا رسید.

این توافق‌نامه پیش از چاشت پنج‌شنبه(۸ میزان) طی مراسم ویژه‌یی که به همین مناسبت در ارگ برگزار گردیده بود و هم‌چنان از طریق ویدیو کنفرانس توسط رهبر حزب اسلامی که از جای نامعلومی حضور یافته بود، به امضا رسید.

پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح پیش از این میان نماینده‌گان حکومت، شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی حکمت‌یار به امضا رسیده بود.

معاهدۀ تاریخی صلح میان حکومت و حزب اسلامی در ارتباط رهبران دولت و مردم افغانستان و کسانی که در افغانستان و منطقه صلح و امنیت می خواهند و کسانی که تلاش کردند مبارکی می گویم

Read More...