‘تن فروشی از مهمترین عوامل ایدز’ در افغانستان

وزارت بهداشت افغانستان برای مبارزه با بیماری ایدز، برنامه آگاهی دهی را از طریق عالمان دین آغاز کرده است. “تن فروشی” و اعتیاد دو عامل عمده شیوع ویروس ایدز در افغانستان خوانده شده است.

عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی و مذهبی افغانستان امروز شنبه ۲۲ ثور/اردیبهشت در نشستی که به هدف مبارزه با بیماری ایدز برگزار شده بود، گفت آمار قربانی‌های بیماری ایدز در جهان “سرسام آور است”.

او گفت: “طبیب و دعوتگر هر دو در یک جامعه دو بال یک بدن هستند. برای دعوتگر هم خدا گفته به طرف راه خداوندت، مردم را به حکمت، به موعظه حسنه، به لطف و گپ/سخن نیک دعوت کن اگر نه دعوت نتیجه عکس می‌دهد.”

برنامه ملی کنترل ایدز وزارت بهداشت افغانستان برآورد می‌کند که ۷۵۰۰ واقعه مثبت اچ‌آی‌وی در سال ۲۰۱۷ در این کشور ثبت شده است. سیزده مرکز وقایه و تداوی ایدز در کابل و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان فعال هستند.

Read More...