مسئولان: در گمـرگ ولايت نيمروز فـساد بيداد مى کند

مسئولان محلى در ولايت نيمروز مى گويند که کارمندان گمرک اين ولايت با اخذ رشوه، در کنار اينکه مواد نفتی بی کيفيت را اجازۀ ورود می دهند، اسناد جعلی را تایيد و مطابق به همان اسناد موترها را محصول م کنند.

به گزارش پژواک، نجيب الله صديقی مدير عمومی مواد نفتی ولايت نيمروز  گفت که در بخش گمرکات نيمروز فساد گسترده وجود دارد، که اين مشکل سبب کاهش عوايد مديريت مواد نفتى و عوايد حکومت شده است.

وی با بیان اينکه فساد و جعل اسناد در بندر چابهار بهاوج رسيده است، گفت که آنان به اساس تعهدی که به رئيس جمهور و مردم داده بودند، تلاش می کنند که از ابتدا تهداب بندر چابهار کج مانده نشود.

او تصريح کرد، چندی پيش معاون والی نيمروز به گمرک رفتند و يک موتر کالاى تجاری را که وارد نيمروز شده بود، در ترازو وزن کردند که در نتيجه، وزن موتر با اسناد محصول شده ۱۷ تُن فرق داشت.

Read More...