ژنرال دوستم: بدون من صلح با طالبان نمی‌‌تواند صورت بگیرد

عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید بدون حضور او صلح با طالبان صورت گرفته نمی‌تواند.

او که ماه‌هاست در ترکیه به سر می‌برد، امروز پنجشنبه سوم حوت/اسفند از طریق تلفن در مراسم ۵۷۷‌مین ‌سالروز تولد امیرعلی‌شیرنوایی یکی از شاعران ترک‌تبار و ظهیرالدین محمد بابر، بنیان‌گذار امپراتوری بابریان سخنرانی کرد.

او گفت که در ترکیه بیکار نیست و تمام اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد.

آقای دوستم تاکید کرد که اکنون قوی‌تر و نیرومندتر از پیش در اوضاع افغانستان نقش دارد و با وجود تعریف و تخریب دیگران، او جایگاه خود را در تاریخ این کشور به دست آورده است.

در روزهای اخیر بحث گفت‌وگو با طالبان با توجه به نزدیک شدن نشست دوم کابل، گرم شده است. آقای دوستم در سخنرانی امروزش گفت او نیز همیشه به پایان جنگ در افغانستان از راه گفت‌وگو تاکید داشته است.

او گفت: “مذاکره با طالبان، در نبود ژنرال دوستم به آسانی صورت نمی‌گیرد. نه این شورای عالی صلح می‌تواند و نه کسی دیگر می‌تواند.”

Read More...