وزارت داخله افغانستان ۹۴ مقام ارشد را به اتهام ‘فساد’ به دادستانی معرفی کرد

وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرده که پرونده چهار ژنرال و ۹۰ افسر ارشد از این وزارت را به اتهام دست‌داشتن در فساد و رشوه به دادستانی کل افغانستان سپرده است.

ژنرال ضیا کوهستانی، رئیس بازرسی وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه (۲۳ دلو/بهمن) در کابل به خبرنگاران گفت که در شش ماه گذشته ۵۴۰ پرونده کارمندان ارشد این وزارت بررسی شده و پرونده ۱۵۸ نفر آنان به دادستانی فرستاده شده است.

او افزود که علاوه بر این ۹۴ نفر، ۵۸ تن درجه‌دار و شش کارمند غیر نظامی ارشد این وزارت هم به دادستانی معرفی شده‌اند.

به گفته او این افراد به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، اختلاس، رشوه و “بعضی مظاهر منفی” به دادستانی راجع شده‌اند.

Read More...