‘نماینده ویژه ژنرال دوستم’ پس از درگیری مسلحانه در فاریاب بازداشت شد

ظام الدین قیصاری، نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از یک درگیری مسلحانه در ولایت فاریاب در شمال افغانستان بازداشت شده است.

Read More...