فرمانده ناتو: منابع مالی طالبان در هر نقطه ای از افغانستان مورد هدف قرار میگیرد

یک فرمانده نیروهای هوایی آمریکا میگوید که منابع مالی طالبان در هرجایی که باشد هدف بمباردمان هوایی قرار گرفته و نابود می شود.

نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ادعا میکنند که از آغاز بهار تا اکنون ۱۵۴ حمله بر نشست ها و منابع مالی طالبان انجام شده که از اثر آن میلیون ها دالر زیان به این گروه وارد شده است.

فینس بنچ، معاون فرماندهی هوایی ماموریت حمایت قاطع گفت: “پیش از آنکه آتش بس آغاز شود ما بر ۱۵۴ هدف بالای طالبان مسلح حملات را انجام دادیم و نیروهای امنیتی افغانستان هم در آن دخیل بودند. در این حملات کارخانه های مواد مخدر، ذخیره گاه های مهمات و اسلحه، فرماندهان و مراسم و نشست های آنان هدف قرار گرفته است.”

به گفته ی این فرمانده در گذشته در برابر گروه های عملیات صورت می گرفت که با نیروهای امنیتی افغانستان و بین المللی در جنگ بودند اما اکنون همه گروه های مسلح مخالف دولت در هرجا که باشند مورد حمله قرار می گیرند.

Read More...